logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Zapraszamy na spotkania informacyjne i szkolenia z pisania biznesplanów w ramach organizowanych naborów dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie podejmowania działalności gospodarczej i rozwijania działalności gospodarczej.

1. Spotkania Informacyjne

Byczyna – 14.11.2016r. godzina 18.00 sala nr 9 Urzędu Miejskiego w Byczynie

Wołczyn – 15.11.2016r. godzina 15.00 sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie

Olesno – 16.11.2016r. godzina 18.00, sala lustrzana Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie

Lasowice Wielkie – 22.11.2016r. godzina 15.00, sala sesyjna Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich

Kluczbork – 23.11.2016r. godzina 15.00, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Kluczborku

2. Szkolenia z pisania biznesplanów

Rozwijanie działalności gospodarczej – 25.11.2016r. godzina 9.00-15.00, sala konferencyjna Ratusz w Kluczborku.

Podejmowanie działalności gospodarczej – 28.11.2016r. godzina 9.00-15.00, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

Uczestnictwo w spotkaniach informacyjnych i szkoleniach będzie upoważniało do otrzymania punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru, zgodnie z którymi Rada Decyzyjna oceniać będzie złożone projekty.

Proszę o przesyłanie pytań dotyczących pisania biznesplanów do 20.11.2016r. na maila biuro@dolinastobrawy.pl, tak aby eksperci na szkoleniach dotyczących biznesplanów mogli na nie odpowiedzieć.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Skip to content