logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie, które odbędzie się dnia 17 listopada 2016 r. (czwartek) o godzinie 15:00, (drugi termin 15:30) w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, sala konferencyjna nr 62, II piętro.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania i wybór przewodniczącego oraz protokolanta.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Wybór komisji uchwał i wniosków.
5. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Omówienie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
7. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do komisji uchwał i wniosków.

Uchwały zaproponowane przez Zarząd do podjęcia na Walnym Zebraniu dostępne będą na stronie internetowej www.dolinastobrawy.pl w aktualnościach, na tydzień przed planowanym terminem zebrania.
Jednocześnie informujemy, że podczas Walnego Zebrania będzie możliwość uregulowania składek zarówno za 2015 jak i za 2016 rok.
Serdecznie zapraszamy.

 

Skip to content