logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Informujemy, że ustalone zostały terminy naborów dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
Termin naboru wniosków: od 21.11.2016r. do 21.12.2016r.
I. Nabór nr 1/2016
1. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
Cel ogólny:
1. Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD „Dolina Stobrawy” do 2022 roku.
Cel szczegółowy:
1.1. Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy.
Przedsięwzięcie:
1.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej
2. Limit środków w ramach naboru: 660 000,00

II. Nabór nr 2/2016
1. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.
Cel ogólny:
1. Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD „Dolina Stobrawy” do 2022 roku.
Cel szczegółowy:
1.1. Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy.
Przedsięwzięcie:
1.1.3. Rozwijanie działalności gospodarczej
2. Limit środków w ramach naboru 830 000,00

Niebawem umieścimy informację o datach spotkań informacyjnych i szkoleń oraz ogłoszenie o naborze.

Skip to content