logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na stronie internetowej:

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pod linkiem:
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

oraz
Samorządu Województwa Opolskiego, pod linkami:
http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=16240

 

http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=16235

zostały zamieszczone INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIA BIZNESPLANU w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Skip to content