logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Za nami drugi zjazd w ramach „Szkoły Animatorów Wiejskich”, która została zorganizowana przez nasze stowarzyszenie. Po raz kolejny zajęcia odbyły się w pięknie zagospodarowanej świetlicy wiejskiej w Lasowicach Wielkich. Uczestnicy szkolenia, na II zjeździe, ćwiczyli w jaki sposób diagnozować potrzeby społeczności lokalnej, grali w gry edukacyjne, które rozwijały kompetencje animatorstwie oraz uczestniczyli w spacerze badawczym, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Podczas spaceru badawczego, nasi przyszli animatorzy lokalni, przeszli wzdłuż i w szerz całą wieś Lasowice Wielkie, zdobywając informację o zasobach, które posiada ta miejscowość. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom szkolenia za aktywny udział, za wymianę zdań na temat sytuacji w swoich wioskach oraz za deklarację chęci wdrażania wiedzy nabytej podczas szkoleń w swoich społecznościach lokalnych. Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców wsi, należących do naszego obszaru, zainteresowanych rolą: animatorów wiejskich, do zgłaszania się do biura naszego stowarzyszenia w celu otrzymania dodatkowych informacji na ten temat.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Skip to content