logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Prośba o wycenę i przesłanie ofert na wykonanie
broszury promocyjno-informacyjnej

Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy” zwraca się z prośbą o wycenę i przesłanie ofert na wykonanie broszury
promocyjno-informacyjnej.

Przedmiotem oferty jest wykonanie broszury promocyjno-informacyjnej dla Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”.

Broszura powinna zawierać następujące cechy:
– broszura A-5 pion
– ilość stron okładka – 4
– ilość stron środka – 20
– druk okładka dwustronnie pełny kolor – offset 300g
– druk środków- dwustronnie pełny kolor offset 100g
– uszlachetnienie okładka jednostronnie folia mat
– intro – oprawa szyta drutem x 2 (zszywka zwykła)

W ramach oferty Dostawca przedstawi szczegółową wycenę produkcji w/w broszury do zatwierdzenia zamawiającego. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem projektu, dostarczeniem go zamawiającemu, ewentualne korekty, poprawki itp. winny być wkalkulowane w cenę jednostkową każdego przedmiotu.

Przedmiot zamówienia:

Lp. Nazwa Jednostka miary Zakładana ilość sztuk zamówienia
1. Broszura promocyjno-informacyjnej szt. 1000

Oferta powinna zawierać również koszt dostawy broszury do siedziby zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego zapytania i nie wybrania ofert w części
lub całości bez podania przyczyny.

Po wyborze oferty Zamawiający skontaktuje się z Dostawcą i następnie zleci przygotowanie broszury promocyjno-informacyjnej
dla Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”.

Termin realizacji: wrzesień 2016

Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie złożonych ofert.
Prosimy o nadsyłanie ofert drogą elektroniczną na adres: biuro@dolinastobrawy.pl lub pocztą tradycyjną: Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy”, Rynek 1, 46-200 Kluczbork

w terminie: do 2 wrześnie 2016 r. do godziny 15.00

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego.

Skip to content