logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

starter_strona-programowa-kierunek-FIOGratulujemy 35 inicjatywom przejścia do II etapu oceny w konkursie „Kierunek FIO” i zapraszamy na prezentacje. Do wybranych grup zostały wysłane maile ze szczegółami na adres mailowy wpisany we wniosku do kontaktu.

Prezentacji powinny dokonać min 2 osoby bezpośrednio zaangażowana/e w projekt rozumiane w Regulaminie jako Realizatorzy projektu. Dopuszcza się możliwość łącznej prezentacji przez reprezentanta/ów grupy nieformalnej oraz organizacji pozarządowej (Wnioskodawca i Realizator), natomiast Komisja nie będzie oceniać prezentacji przygotowanych wyłącznie przez przedstawicieli organizacji pozarządowej (Wnioskodawcy), jeżeli Realizatorem projektu jest grupa nieformalna/ samopomocowa.

Realizator projektu będzie mógł wybrać najdogodniejszy termin i miejsce spośród zaproponowanych (do wyczerpania limitu miejsc). Nie pojawienie się na żadnym spotkaniu Komisji Oceniającej będzie skutkowało dyskwalifikacją oferty i automatycznym przyznaniem liczby 0 punktów w rankingu.

Miejsca i terminy spotkań:

 1. 09.05.2016r. Kluczbork, Sala w Ratuszu I piętro , Rynek 1, od godziny 14.00 do godziny 18.00
 2. 10.05.2016r. Kluczbork, Sala w Ratuszu I piętro, Rynek 1, od godziny 14.00 do godziny 18.00
 3. 11.05.2016r. Olszanka, Centrum sportowo-rekreacyjne w Olszance od godziny 14.00 do godziny 17.00
 4. 12.05.2016r. Ozimek, Biuro LGD „Kraina Dinozaurów” Ozimek, ul. Słowackiego 18 od godziny 14.00 do godziny 16.20

Zgłoszenia na spotkania można dokonywać za pomocą aplikacji Doodle. Mail w tej sprawie z linkiem do aplikacji został do Państwa wysłany.

Prezentacja projektu zostanie oceniona przez Komisję Oceniającą, w skład której będą wchodzić: przedstawiciele Operatora, przedstawiciel organizacji pozarządowej, lokalnej instytucji.

Prezentacja projektu powinna zawierać odpowiedź na:

 1. Kim są członkowie grupy/ NGO? m.in.: doświadczenie we współpracy z innymi podmiotami i działalności lokalnej, realizacja przedsięwzięć o podobnym charakterze.
 2. Jakie działania chce podjąć grupa/ NGO uwzględniając rozłożenie ich w czasie oraz sposoby dotarcia do swoich odbiorców – jeśli dotyczy.
 3. Dlaczego grupa/ NGO chce zrealizować właśnie to działanie? W przypadku grup samopomocowych należy przedstawić potrzebę realizacji zadania w odpowiedzi na potrzeby grupy? Jakie cele przed sobą stawia grupa/NGO?
 4. Innowacyjność zadania – czy zadanie jest w jakiś sposób innowacyjne, czy zawiera nowe elementy, formuły działania?
 5. Zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację zadania?

Forma prezentacji jest dowolna – musi jednak zakładać osobiste uczestnictwo przedstawiciela/ki Realizatora, w szczególności powinna to być osoba która będzie w stanie uszczegółowić przedstawione wniosków/ fiszce kwestie w rozmowie z Komisją.

Po prezentacji Komisja może zadawać pytania.

Prezentacja może trwać max 10 min + 10 min rozmowa z Komisją Oceniającą

UWAGA

Przed prezentacją Realizator zobowiązany jest do 08.05.2016r. uzupełnić budżet, który jest uruchomiony w generatorze WITKAC. PL.

Ocena komisji

Prezentacja oceniana jest przez każdego z członków/ członkiń Komisji Oceniającej niezależnie. Każdy członek Komisji ocenia prezentację w skali od 0 do 20 punktów w następujących kryteriach:

 1. Doświadczenie i potencjał grupy (0-4 pkt)

Grupa/organizacja

– członkowie grupy/organizacji są zakorzenieni w społeczności, do której kierowany jest projekt, znają jej potrzeby i zasoby lokalne

– grupa/organizacja posiada doświadczenie w działalności lokalnej,

– grupa/organizacja posiada doświadczenie współpracy z innymi podmiotami na rzecz społeczności (0-2 pkt)

Prezentacja grupy/ organizacji

– prezentacja była konkretna, rzeczowa a grupa/organizacja odpowiedziała na wszystkie wymagane pytania,

– prezentacja była przemyślana, spójna poszczególne jej elementy były logiczne (0-2 pkt)

 1. Zaangażowanie lokalnej społeczności w realizację zadania (0-7 pkt)

– proponowana forma działań jest dopasowana do potrzeb społeczności na rzecz której realizowane jest zadanie, wynika z realnych potrzeb a dodatkowo warta uwagi ze względu na innowacyjność/atrakcyjność działań(0- 3 pkt)

– grupa/organizacja włącza mieszkańców/ do działania w sposób aktywny, wie jak zachęcić i dotrzeć do różnorodnych grup, wie dlaczego społeczność będzie chciała się zaangażować (0-2 pkt)

– grupa/organizacja włącza do projektu własne zasoby/partnerów? Ludzie: wolontariusze -czy grupa/organizacja wskazuje zakres działania wolontariuszy, partnerów? Wkład rzeczowy/usługowy (0-2 pkt)

 1. Spójność i adekwatność działań, trwałość           (0-9 pkt)

– projekt jest przemyślany, wykonalny i swoimi działaniami odpowiada na wskazane potrzeby (0- 4 pkt)

– działania mają szansę być kontynuowane/zapoczątkować dalszą zmianę społeczną (0-2 pkt)

– przedstawione wydatki są racjonalne, niezbędne i uzasadnione cenowo (0-3 pkt)

Po zakończeniu drugiego etapu oceny projekty ułożone zostaną na liście rankingowej wskazane liczby punktów, będą średnią punktów z pierwszego i drugiego etapu oceny. Dofinansowanie otrzymują najlepsze projekty aż do wyczerpania alokacji finansowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content