logo1
Masz pytania?

Zadzwoń 77 413 11 38

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie, które odbędzie się dnia 17 marca 2016 r. (czwartek), o godzinie 15:00, (drugi termin 15:30) w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, sala konferencyjna nr 62, II piętro.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania i wybór przewodniczącego oraz protokolanta.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór komisji uchwał i wniosków.
  4. Przedstawienie sprawozdania rzeczowo – finansowego Zarządu.
  5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
  6. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.
  7. Dyskusja na temat przyszłości Lokalnej Grupy Działania.
  8. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do komisji uchwał i wniosków.

Uchwały zaproponowane przez Zarząd do podjęcia na Walnym Zebraniu dostępne będą na stronie internetowej www.dolinastobrawy.pl w aktualnościach, na tydzień przed planowanym terminem zebrania.

Jednocześnie informujemy, że podczas Walnego Zebrania będzie możliwość uregulowania składek za 2016 rok.

Serdecznie zapraszamy.

 

Skip to content